Областната управа търси възможности Родопската култура да бъде вписана в проявите, свързани с Пловдив – Европейска столица на културата през 2019-та година

24 Януари 2017, 309 прочита

Областният управител Недялко Славов приветства членовете на Областния съвет по култура и ръководи заседанието, което се проведе днес. Той изказа специални благодарности към Станислава Ташева и Светлана Куюмджиева от Фондация „Пловдив заедно 2019”, ангажирана с осъществяването на инициативите, свързани с Пловдив – Европейска столица на културата през 2019-та година, че са се отзовали на поканата му.
Славов обясни основната идея за сътрудничество: „Да търсим допирни точки, да търсим възможностите Родопската култура, местният фолклор, културните богатства на региона да бъдат вписани в многобройните прояви, свързани с Пловдив – Европейска столица на културата през 2019-та година. Ние установихме първоначален контакт преди няколко месеца с кмета на община Пловдив, с ръководителите на фондацията и още тогава ги поканихме тук да ни запознаят и да търсим възможности за изява на местните творци и културни дейци.”
Станислава Ташева - Мениджър проекти и събития на Фондация “Пловдив Заедно 2019” и Светлана Куюмджиева представиха основните платформи, на базата на които се разработват проектите, свързани с мероприятията по време на домакинството на Пловдив като Европейска столица на културата през 2019 г. Обсъдиха се възможности за участие на културни институции от Смолянска област.
В процеса на дискусия се установи, че има широки възможности за взаимодействие с Фондация “Пловдив Заедно 2019” и участие на културни дейци от Смолянска област по време на Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 г. Представителките от фондацията напълно се съгласиха с мнението на Областна управа и членовете на Областния съвет по култура, че регионът има богат културен потенциал, който ще обогати събитията. Те изказаха благодарности към Областния управител, че е поел инициативата да установи контакт с тях и да търси сътрудничество с фондацията, изразиха и увереност, че това сътрудничество ще бъде ползотворно.
На заседанието беше засегнат и въпросът, свързан със значими културни прояви с местно, регионално и национално значение и събития с международно участие, включени в Националния културен календар за 2017 г. от област Смолян.
Във връзка с това, заместник-областният управител Андриян Петров призова представителите на общините да бъдат по-активни с подаването на събития за включване в Националния културен календар за 2017г. Той отбеляза, че в региона има много значими мероприятия, които са културно богатство и могат да привлекат туристи и допринесат за популяризиране, а до момента не са подадени към Министерството на културата. Петров акцентира, че все още има възможност за добавяне на събития от региона към Националния културен календар за 2017г., затова да бъдат по-активни.

Изтегли СНИМКИ>