Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие е отворена за предложения и допълнения

31 Януари 2017, 363 прочита

Заместник-областният управител Андриян Петров откри и ръководи заседание на комисията за разработване на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Смолян. Участваха Мария Семерджиева – директор на РЦПППО-Смолян, д-р Мими Кубатева – директор на РЗИ-Смолян, Петя Пампорова – директор на РДСП-Смолян, експерти от РУО-Смолян, ОДМВР-Смолян, Областна администрация Смолян, кметове и експерти от общините.
Разработването на тази Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е нормативно регламентирано в чл. 196 на Закона за предучилищното и училищното образование. Тя включва анализ и оценка на нуждите от подкрепа, описание на предизвикателствата, стратегически цели и необходимите дейности в областта на подкрепата за период от 2/две/ години.
Като нов момент, Петров отбеляза, че при разработването й могат да вземат участие юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на приобщаващото образование, и други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно развитие.
На срещата, в презентационна форма, Мария Семерджиева представи обобщена информация с проект на рамка и визия на областна стратегия и мерки за обща и допълнителна подкрепа.
Заместник-областният управител се обърна към участниците в срещата с призив: „Разчитам на Вашата инициатива и професионализъм в работата на комисията за да начертаем такива мерки за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик, които са в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.” Той отбеляза, че стратегията трябва да бъде формулирана в окончателен вариант до месец март тази година, като целта е да бъде максимално ефективна и отговаряща на потребностите на нашия регион. Петров засегна и въпроси, свързани с липсата на педагогически кадри, негативните демографски тенденции, културата, като значим стълб на личностното развитие на децата и учениците. Той подчерта, че това са важни елементи, които трябва да бъдат взети под внимание и да залегнат в Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие.
По настояване на областния управител, до средата на месец февруари изготвеният проект на Областната стратегия за личностно развитие ще бъде качена на страницата на Областна администрация Смолян и ще бъде отворен за предложения и допълнения.

Изтегли СНИМКИ>