Предстоящи събития за периода 13 – 17 февруари

13 Februray 2017, 325 read(s)

Сряда, 15 февруари 2017г.
От 11.00 часа, в зала 115 на Областна администрация Смолян, ще се проведе заседание на Комисията по заетост, на което ще бъде обсъдено и съгласувано предложението за държавен план-прием за учебната 2017/2018 година.