СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

15 Februray 2017, 327 read(s)

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
Кампанията ще се проведе в периода от 16 до 23 февруари 2017 г.
В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Варна, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив и София.
Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:
• Варна – 16 февруари 2017 г. (четвъртък), в зала на хотел „Черно море“
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
• Велико Търново – 17 февруари 2017 г. (петък), в залата на Община Велико Търново от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
• Стара Загора – 21 февруари 2017 г. (вторник), в залата на Общински съвет Стара Загора от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
• Пловдив – 22 февруари 2017 г. (сряда), в зала на хотел Санк Петербург, от:
- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
• София – 23 февруари 2017 г. (четвъртък), в зала на Гранд хотел София, от:
- 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)
Допълнителна информация относно процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg и www.opic.bg