Регионалният съвет за развитие на Южен централен район ще заседава в Смолян на 30 март

27 Март 2017, 221 прочита

На 30 март 2017 г. в Областна администрация - Смолян ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на г-н Момчил Караиванов, Вр. и. д. Областен управител на област Смолян. На него ще присъстват представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикатите, както и представители на академичните среди.
На заседанието ще бъдат актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.
Представител от Института за пазарна икономика ще запознае членовете на Регионалния съвет за развитие с „Регионални профили 2016 г.“, като акцентът ще бъде върху Южен централен район.
Във връзка с взети решения от предишни заседания на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, г-н Момчил Караиванов – Областен управител на област Смолян ще информира присъстващите за предприетите действия за тяхното изпълнение, както и получените крайни резултати.
Председателят на Регионалния съвет за развитие ще запознае членовете на Съвета с туристически район „Родопи“, който е първият от деветте туристически района в страната, дефинирани с промените в Закона за туризма. В него попадат 27 общини от 5 административни области на Южен централен район, като център на района е гр. Смолян. Туристически район „Родопи“ ще включва следните сдружения: Регионална туристическа асоциация „Родопи” – Смолян, Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори – Смолян, Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград, както и общините Смолян, Велинград, Чепеларе, Доспат и Маджарово. Създаването на такъв туристически район ще доведе до насърчаване развитието на туризма в област Смолян, имайки предвид предстоящото отваряне на ГКПП „Рудозем-Ксанти” и наличието на значителен интерес към областта не само през зимния сезон. Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионална туристическа политика, съобразена с териториалните способности и спецификата на различните части на страната, и осъществяване на ефективен регионален маркетинг.
На заседанието ще бъде представена актуална информация относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Хоризонт 2020, Европа на гражданите и др.
На заседанието ще бъде поставен за обсъждане и въпроса за придобиване правото на безвъзмездно управление и ползване от община Брацигово на минералните води от находище „Брацигово“, намиращ се в област Пазарджик.