ПОЗДРАВЛЕНИЕ

06 Април 2017, 230 прочита

УВАЖАЕМИ ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Международния ден на здравето и Деня на здравния работник!
На 7 април светът отбелязва Международния ден на здравето, обществото изразява своята признателност към здравните работници, хората, полагащи грижи за най-голямата ценност – опазване на здравето и живота.
Искам да използвам случая, за да изразя своята признателност и благодарност за Вашата всеотдайност, неизчерпаема сила и позитивизъм, които ежеминутно полагате за здравето и живота на хората от област Смолян и Република България! Поздравявам Ви за Вашия високохуманен труд, за хилядите спасени човешки животи, за ежедневните лишения и часове, посветени на дейността Ви в името на обществото! Вашите усилия и професионализъм заслужават всекидневно уважение и признателност!
Пожелавам Ви здраве и благополучие, професионални и лични успехи, вяра в българското здравеопазване, сили и желание да практикувате благородните си професии в нашия регион! Нека трудът Ви носи много удовлетворения, признателността и обичта на пациентите!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


ИНЖ. МОМЧИЛ КАРАИВАНОВ
Вр. и. д. Областен управител