УС на новоучредената Организация за управление на Туристически район „Родопи” проведе първото си заседание

12 Април 2017, 234 прочита

Днес в Областна администрация Смолян се проведе първото съвместно заседание на Управителния съвет и Контролния съвет на новоучредената ОУТР „Родопи”. Срещата откриха вр.и.д. областен управител инж.Момчил Караиванов и Венелина Червенкова от Министерството на туризма.
По време на заседанието беше окомплектована и подготвена за внасяне в Министерството на туризма документацията за регистрация на ОУТР „Родопи”, като самостоятелно юридическо лице.
Обсъди се предложения проект за бюджет на организацията за настоящата 2017 година и след гласуване той беше приет. Бяха коментирани и предложения за печат и бланка.
В рамките на проведената днес среща бяха предложени и обсъдени кандидатури за избор на заместник-председател и изпълнителен директор на ОУТР „Родопи”, като членовете на Управителния съвет избраха за заместник-председател кмета на община Ардино – Ресми Мурад, а за изпълнителен директор председателя на РТА „Родопи” – Георги Пампоров. Бяха коментирани предложения във връзка с проект на Програма за действие през 2017 година, както и бяха създадени тематични работни групи, по които бяха разпределени членовете на УС.

Изтегли СНИМКИ>