Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

19 Април 2017, 218 прочита

За академичната 2017-2018 година Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България Ромският образователен фонд предоставя академична стипендия на над 250 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.
Ромският образователен фонд е фондация със седалище Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на огромната разлика в образованието на ромите и нормите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет на Ромския образователен фонд е да подпомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.
Конкурсът за стипендии за предстоящата академична 2017-2018 година е с краен срок за кандидатстване 11 май 2017 година.
Допълнителна информация как да кандидатствате за стипендия може да получите на интернет страницата:
http://www.romaeducationfund.hu/kak-da-kandidatstvate-za-stipendiya-0


Изтегли ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА>