Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция, България и Турция започна изготвянето на общ туристически продукт

09 Септември 2008, 2383 прочита

Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция, България и Турция започна изготвянето и промоцирането на общ и конкурентен туристически продукт с акцент върху рекламата на трансграничния регион, който обхваща организацията. Проектът „ Вписване на туристическите и културни средства на областите на Мрежата за трансгранично сътрудничество между областните управители на България, Гърция и Турция за създавне, излъчване и придвижване на един нов и междинен, и конкурентен туристически продукт” се осъществява и финансира по Програма Интерег ІІІ С.
Първият етап на проекта включва представяне на туристическия потенциал на всяка една от областите, членуващи в мрежата – Смолян, Благоевград, Хасково, Кърджали, Одрин, Родопи, Кавала, Ксанти, Серес, Драма и Еврос. За целта през този месец /септември/ са предвидини 3 срещи, в които ще участват областните управители, техните заместници и представители на туристически организации от всяка област.
Първата среща вече се проведе в Орестиада и Комотини на 5-7 септември. От Смолянска област участваха заместник областният управител Митко Петагов, служители на Областна администрация и представители на Регионалната туристическа асоциация „Родопи”. Интересът към нашия рекламен щанд, който е представял наши туристически фирми, организации и забележителности, е привлякъл вниманието на над 1000 посетители в Орестиада и Комотини, разказа заместник областният управител. Според него стартът на проекта е бил много добър и позициите на останалите области са били с голяма подкрепа за неговата реализация. По време на визитата си Петагов е разговрял и с експерти от областната администрация в Ксанти за реализацията на 5 проекта между двете области в различни сфери.
Следващата среща предстои да се проведе в Кавала и Ксанти на 12-14 септември, а трета – в Драма и Серес на 19-21 септември.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
09.09.2008 г.