Съвместното издание на филиала в Смолян на ВСУ „Черноризец Храбър” и Областна управа – списание „Родопи” отбелязва петнадесетата си годишнина

07 Май 2017, 157 прочита

Днес в Заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър”, филиал Смолян се проведе кръгла маса на тема: "15 години сп. "Родопи". Дискусията откриха директорът на местния филиал – д-р Анелия Пържанова и главният редактор на сп. „Родопи” – доц.д-р Христо Гиневски. Участваха вицепрезидентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” – г-н Яни Янев, вр.и.д. областен управител на област Смолян и член на редакционния колектив на списанието – инж.Момчил Караиванов, зам.-кмета на община Смолян – г-н Марин Захариев, директорът на РУО-Смолян – г-н Иван Муцевски, представители на академичната общност, членове на Сдружението на почетните граждани на Смолян, приятели и съратница на списанието, гости и представители на медиите.
По време на кръглата маса се засегнаха теми, свързани с важността на периодични издания, като списание „Родопи” за поддържането на духовността в региона. Споделиха се идеи как да бъде стимулирано участието на повече млади хора в подготовката на публикациите, което неминуемо ще ги ангажира повече с научна и изследователска дейност.
Вр.и.д.областен управител инж.Момчил Караиванов каза, че списанието има потенциал да се разгърне, като открие нови перспективи за региона ни. Той отбеляза, че добър повод е предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018г, за да се формират конкретни тематики, конкретни възможности, които да бъдат изложени в един специален брой на списание „Родопи”. Инж.Караиванов изказа очакванията си, че ползотворното сътрудничество с БАН и други научни институции ще продължи и занапред.
Заместник-кметът Марин Захариев поздрави, от името на кмета на община Смолян г-н Николай Мелемов и от свое име, ръководството на ВСУ „Черноризец Храбър” и доц.Гиневски с петнадесетгодишнината на списанието.
Вицепрезидентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” – г-н Яни Янев каза, че е горд да бъде част от процеса по основаването на филиала на ВСУ „Черноризец Храбър” в Смолян. Той отбеляза, че всички теми, които бяха засегнати на тази кръгла маса, всички поздравления са стимул за ръководството на университета да продължат да издават сп.”Родопи”. „Ние осъзнаваме много добре, че то се явява един много важен, един много колоритен елемент от академичния ореол на Варненския свободен университет, и списанието се включи успешно в онази мисия, която ние считаме, че е много важна за университетите – не само да обучават, но и да възпитават.”
Списание „Родопи” отбелязва своята петнадесета годишнина с 80-ти юбилеен брой. През 2002 с решение на ръководството на ВСУ, филиалът в Смолян започва да издава отново периодичното издание с разрешението на неговия дългогодишен редактор – големият български писател, изследовател, публицист и общественик Николай Хайтов. Списание „Родопи” засяга икономически, политически и културни теми и интересът към него нараства все повече, както в региона, така и в цялата страна. То е съвместно издание на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и Областна управа. Доц.д-р Христо Гиневски е главен редактор, а членове на редакционната колегия са инж.Момчил Караиванов, д-р Тодор Згуров, проф.Венелин Кафеджиев, г-жа Таня Марева, г-жа Зоя Начева, г-н Александър Маринов и доц.Младен Тонев.

Изтегли СНИМКИ>