МОСВ налага пълна забрана за събиране на мурсалски чай от естествени находища

01 Юни 2017, 123 прочита

С издадена Заповед № РД-89 от 03 февруари 2017 г. на министъра на околната среда и водите, се забранява събирането на пирински (мурсалски, алиботушки) чай (Sideritis scardica Grisb.) от естествените находища на територията на цялата страна, включително и за лични нужди.
Според разпоредбите на Закона за лечебните растения, лицата, които в нарушение на заповедта на министъра на околната среда и водите събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.
В случаи на нарушения на въведената забрана, следва своевременно да се уведомяват съответните компетентни органи.