Областният управител посети Кавала и Ксанти във връзка с подготовката на общ туристически продукт на Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция, България и Турция

17 Септември 2008, 2264 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов бе на посещение в Кавала и
Ксанти през двата почивни дни във връзка с подготовката на общ туристически продукт на Мрежата за трансгранично сътрудничество между Гърция, България и Турция. В представянето на туристическите ресурси на Смолянска област в двата града участваха още служители от Областна администрация и председателят на Регионалната туристическа асоциация „Родопи” Георги Пампоров. Във форума участваха още областни управители и туристически организации от Благоевград, Хасково, Кърджали, Одрин, Родопи, Кавала, Ксанти, Серес, Драма и Еврос. Смолянската визита е втора поред в рамките на месец семптември и е свързана с изготвянето и промоцирането на общ и конкурентен туристически продукт с акцент върху рекламата на трансграничния регион, който обхваща мрежата.
Първата подобна среща се проведе в Орестиада и Комотини на 5-7 септември, където областни ръководства и представители на туристически организаци от всички области, членуващи в мрежата, рекламираха туризма и туристическите обекти в своите региони. Следващата среща със същата тематика предстои да се проведе в Драма и Серес на 19-21 септември.
Тези срещи са предвидени като първи етап от проекта „Вписване на туристическите и културни средства на областите на Мрежата за трансгранично сътрудничество между областните управители на България, Гърция и Турция за създавне, излъчване и придвижване на един нов и междинен, и конкурентен туристически продукт”, който се реализира и финансира по Програма Интерег ІІІ С.Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
16.09.2008 г.