Предстоящи събития за периода 10 – 14 юли

10 July 2017, 196 read(s)

Вторник, 11 юли 2017г.
От 11:00 часа, в зала 201 на Областна администрация Смолян, Областната комисия по безопасност на движението по пътищата ще проведе работна среща.

Сряда, 12 юли 2017г.
От 11:00 часа, в зала 201 на Областна администрация Смолян, областният управител Недялко Славов ще представи членовете на Политически кабинет на Областния управител пред журналистите от националните и регионални медии.
От 13:30 часа, в зала 201 на Областна администрация Смолян, областният управител Недялко Славов ще представи членовете на Политическия кабинет на Областния управител пред ръководителите на регионалните държавни институции и ведомства.

Четвъртък, 13 юли 2017г.
Областният управител Недялко Славов ще бъде на служебно посещение в Република Гърция, където ще се срещне с префекта на Регион Източна Македония и Тракия – Христос Метиос.

Петък, 14 юли 2017г.
Областният управител Недялко Славов и представители на Съвместния секретариат в Солун по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 ще посетят обособената площадка за изграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти” за извършване оценка на напредъка по проекта.