Предстоящи събития за периода 28 август – 2 септември

28 August 2017, 112 read(s)

Вторник, 29 август 2017г.
Областният управител Недялко Славов ще проведе работна среща с министър Румен Порожанов в МЗХГ във връзка със засегнатите от корояда горски територии в област Смолян.

Сряда, 30 август 2017г.
Областният управител ще участва в редовното заседание на Министерски съвет.

Петък, 01 септември 2017г.
От 11:00 часа, в заседателната зала на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ – Филиал Смолян, Областният управител ще участва в пресконференция по повод официалния старт на магистърска програма „Данъчен и митнически контрол“ за учебната 2017/2018 г.

Събота, 02 септември 2017г.
От 9:00 часа във Филиал Смолян на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще стартира официално магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ за учебната 2017/2018 г.
В контекста на важността на проблемите на данъчния и митническия контрол и практическите аспекти в обучението, стартът на програмата ще бъде даден с дискусия на тема „Данъчен и митнически контрол – професионализъм за висока ефективност.“ В нея ще вземат участие студенти, преподаватели, Областна управа, както и представителите на ръководството на Агенция „Митници“.

Представител от Областна управа ще уважи Националният фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в гр.Неделино.
Представител на Областна управа ще участва в откриването на ІІ Национално изложение на Родопските породи овце „Овцевъдството – наше минало, настояще и бъдеще”, което ще се състои в местността „Смолянски езера”.