Информационен ден ЕРАЗЪМ+ на 12.09.2017 г.

01 September 2017, 97 read(s)

На 12.09.2017 г., в залата на пети етаж в сградата на ММС от 13:30 до 17:00 ч., ще се проведе информационен ден, относно представяне на възможностите за финансиране на спортни дейности по програма Еразъм+. Обучението ще се проведе на английски език от представители на Европейската комисия.
Краен срок за подаване на заявките за участие 05.09.2017 г.
Линк- http://mpes.government.bg/Pages/Announcements/Default.aspx?evntid=uDvei%2FlOZLs%3D