Предстоящи събития за периода 11 – 16 септември

11 September 2017, 79 read(s)

Понеделник, 11 септември 2017г.
От 13:30 часа в зала 201 на Областна администрация Смолян ще се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия. Основната тема на заседанието ще бъде: „Изисквания към регламентирани пазари за животни: хуманно отношение към животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари съвместно с общините и представители на МВР”.

Вторник, 12 септември 2017г.
Областният управител Недялко Славов ще проведе работна среща в град Ксанти със заместник-префекта на Регион Източна Македония и Тракия, отговарящ за област Ксанти, както и със заместник-префекта, отговарящ за туризма – Коста Антониадис. На срещите ще бъдат засегнати теми, свързани с трансграничното сътрудничество.

Сряда, 13 септември 2017г.
Областният управител ще участва в Национална кръгла маса за представяне на разработените управленски подходи за мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000, която ще бъде открита от 16:00 часа, в гр. София.
Заместник-областният управител Андриян Петров ще проведе работна среща в гр.София със заместник-министъра на културата.

Петък, 15 септември 2017г.
Областният управител Недялко Славов ще открие новата учебна година в СУ "Антим I" и ОУ "Васил Левски" в гр. Златоград.

Събота, 16 септември 2017г.
Областна администрация Смолян ще се включи в Националната кампания „Да изчистим България заедно!”.