101-ви Алпийски батальон се преобразува в полк и обявява конкурс за 73 войнишки длъжности

25 Септември 2017, 127 прочита

„С обявата за набиране на 73-ма военнослужещи реално се изпълнява предвиденото преобразуване на 101-ви Алпийски батальон в полк и това ще бъде факт от 01 декември 2017година – доста по-рано от предвидения преди срок в плана за въоръжените сили.”, заяви областният управител Недялко Славов на пресконференцията, която дадоха днес заедно с командирът на 101-ви Алпийски батальон подполковник Димитър Кацаров и зам.-кметът на община Смолян Марин Захариев.
„В резултат на това, че ние и в предишния мандат и сега положихме не малко усилия за преобразуването на батальона в полк, имаме силно желание тези 73 длъжности да бъдат заети от мотивирани военнослужещи. Мисията ни е много важна – да се запълнят с качествени хора обявените длъжности.”, Славов изостри вниманието върху значимостта на набирането на качествени кандидати за първия етап от попълването на бъдещия полк.
Той не скри, че като областен управител, най-много се интересува от социално-икономическите последствия за Смолянска област, а те са значими и то с положителен знак. Нови работни места, осигуряващи стабилна работа, с добро заплащане, възможност за привличане на млади семейства от вътрешността на страната, които да се установяват тук, да отглеждат децата си, които да посещават местните детски градини и училища. Всичко това ще допринесе за смекчаване на негативните демографски тенденции в област Смолян от една страна, и раздвижване в икономически аспект – от друга.
Относно новите функции на военното формирование като полк, Славов отбеляза. „Мен най-много ме удовлетворява това, че регионът ни като цяло става по-сигурен, а и отделно към полка ще има звено за борба с природни бедствия.” Той благодари и на предишното правителство, че предвиди в плана за въоръжените сили тази промяна, и на сегашното, че изтегля това събитие по-рано от предвидения срок. Подчерта доброто взаимодействие с тогавашния и настоящия военен министър, с комисиите по отбрана в парламента, съдействието от страна на община Смолян, която предостави общински имот за общежитие на военнослужещи.
Подполковник Димитър Кацаров призова всички желаещи и отговарящи на условията да подадат документи. Той уточни, че няма никакви дискриминационни каузи спрямо прием на жени, което прави професията на военнослужещ подходяща за кандидати и от двата пола. Командирът на 101-ви Алпийски батальон уточни, че заплащането е добро и към него има съпътстващи социални придобивки. Той отбеляза, че могат да кандидатстват и студенти, обучаващи се в задочна форма, като успешно могат да съвместяват работата в полка и следването.
Кандидатите трябва да подадат заявления във Военно окръжие – Смолян или във военните окръжия по места до 07.11.2017г. Конкурсите за прием ще се проведат от 05.02.2018г. до 16.02.2018г. и включват изпит по физическа подготовка (за бързина, издръжливост и сила), тест за обща култура и събеседване.

Изтегли ОБЯВА>

Изтегли СНИМКИ>