Информационни дни по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” - 2007-2013 г. ще има в Смолян и Пловдив

30 Октомври 2008, 2250 прочита

Информационен ден за стартиращите четири процедури за подбор на проекти за бизнеса по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” - 2007-2013 г. ще има на 10 ноември от 10.00 ч. в Областна администрация. Ще бъдат представени процедурите: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”; „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; „Технологична модернизация в големи предприятия”; „Покриване на международно признати стандарти”.
Информационният ден по тази програма за Южен централен район ще се състои на 31 октомври /петък/ от 10.00 часа в Пловдив, Конгресен център на Международен панаир, зала „ Пловдив”.
На информационните срещи представителите на българските предприятия ще могат да се запознаят с процедурите, условията и начина за кандидатстване.

Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»

30.10.2008 г.