Зам.областният управител Митко Петагов заминава на работно посещение във връзка с междуправителствен проект

21 Ноември 2008, 2043 прочита

На едноседмично посещение в Париж и Страсбург заминава зам.областният управител Митко Петагов утре. В делегацията ще бъдат още представители на Министерски съвет, областните управители на Велико Търново, Стара Загора, Добрич и Плевен.
Целта на визитата е да се проучи френския опит за регионално планиране и управление, както и действащата децантрализирана административна структура.
В Париж делегацията ще проведе разговори в Министерството на вътрешните работи, Националната школа за администрация, а в Страсбург - с представители на общината и и Регионалния съвет на провинция Аусак.
Посещението е във връзка с реализирането на проект между правителствата на България, Франция и Литва. Името на проекта, насочен към нашата страна, е „Укрепване капацитета на структурата на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разрешаване на нови стратегически решения”. Реализацията на проекта се осъществява в 5 секторни области – образование, здравеопазване, околна среда, бедствия и аврии, младежки дейности и спорт. Пилотни са 5 областни администрации, сред които е и Смолян. Нашата областна администрация работи в направление образование и здравеопазване.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
20.11.2008 г.