Зам.областният управител Митко Петагов бе на работно посещение в Париж и Страсбург във връзка с междуправителствен проект

04 Декември 2008, 2076 прочита

Зам.областният управител Митко Петагов бе на посещение в Париж и Страсбург заедно с представители на Министерски съвет, областните управители на Велико Търново, Стара Загора, Добрич и Плевен.
Целта на визитата бе да се проучи френския опит за регионално планиране и управление, както и действащата децантрализирана административна структура.
По време на визитата и срещите с Френската и Европейската асоциации на префектите зам.областният управител е водил конкретни разговори за членство на област Смолян в Европейската асоциация на префектите. Според него трябва да се направят кардинални промени в децентрализацията и деконцентрацията на местната власт, за да има ефективна държава. За постигане на децантрализация на областно ниво служителите от областна администрация подготвят предложения за промени в 103 закона и нормативни актове, каза Петагов.
В Париж делегацията е посетила Министерството на вътрешните работи, Националното училище за администрация, Междуведомствената комисия за благоустройство и конкурентноспособност. Разгледаните теми са били във връзка с ролята и взаимодействието между националната, регионалната и местна администрации, ролята на префектите за изпълнението на националните политики на местно ниво и координирането им, финансиране на административно-териториалните единици и др.
В Страсбург българската група се е срещнала с ръководствата на общината и Регионалния съвет на провинция. Разговорите са касаели управлението на водите и отпадъците, ролята на префектурата и координацията на деконцентрираните държавни услуги, обществения ред и управление при кризи, гражданска безопасност и предотвратяване на рисковете, регионална система за образование и обучение и други.
Посещението на делегацията бе във връзка с реализирането на проект между правителствата на България, Франция и Литва. Името на проекта, насочен към нашата страна, е „Укрепване капацитета на структурата на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разрешаване на нови стратегически решения”. Реализацията на проекта се осъществява в 5 секторни области – образование, здравеопазване, околна среда, бедствия и аврии, младежки дейности и спорт. Пилотни са 5 областни администрации, сред които е и Смолян. Нашата областна администрация работи в направление образование и здравеопазване.
Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
04.12.2008 г.