Областна администрация кандидатства с 6 проекта в партньорство с чуждестранни областни управи

29 Януари 2009, 2075 прочита

След покана за партньорство от областни управи от шест европейски държави Областна администрация – Смолян се включи в разработването на 6 проекта по Интеррег ІVС с Гърция, Италия, Чехия, Малта, Великобритания и Испания, съобщи зам.областният управител Митко Петагов. Експертите от администрацията и техните партньори са внесли за одобряване следните проектни предложения, като всеки един от проектите е с максимална стойност от 2 млн. евро :
съвместно с провинция Мацерате-Италия проектът е „Регионално развитие чрез политики за насърчаване заетостта, човешкия капитал и дългосрочното обучение”;
с Център за възобновяеми енергийни ресурси - Гърция се разработи проект „Повишаване технологиите на възобновяемата и енергийна ефективност, одобрени в регионите на ЕС”;
с регион Моравия-Силезия-Чехия - „Партньорство за привличане на бизнеса на регионално ниво и иновация”.
Продължава работата по другите три партньорства, като предложенията ще бъдат внесени за разглеждане при следващата покана за проекти.
През първите дни на месец февруари ще се реализират дейности и по три финансирани проекта на Областна администрация за Техническа помощ по Програмата за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция в периода 2007-2013 (INTERREG IV A).
Наскоро приключиха дейностите по международен проект Интеррег ІІІ С в партньорство с други 6 държави.
“Разработването и кандидатстването с такива проекти е една от стратегическите цели на Областна администрация-Смолян за периода 2007-2013 г. А тя е свързана с изграждане и разширяване на мрежа от партньори от европейските институции на държавите членки на ЕС, припомни зам.областният управител Митко Петагов.Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
29.01 .2009 г.