Четиридневен семинар започна в Смолян за въвеждане на подхода ЛИДЕР

04 Февруари 2009, 2067 прочита

Четиридневен семинар започна от вчера в хотел Кипарис в Смолян за въвеждане и прилагане на подхода ЛИДЕР. Обучението се подпомага от Областна администрация – Смолян и зам. областният управител Митко Петагов. В семинара участват представители на общините от нашата област. Разглежданите теми са: “Разработване на местни стратегии за развитие”; “Разработване на проекти, финансиране, мониторинг, анализ и оценка” и “Организация, финансиране и мениджмънт на МИГ /Местни инициативни групи/”. По време на дискусията ще бъдат представени и успешни проекти, реализирани в рамките на ЛИДЕР в провинция Бавария, ФРГ. Лектори на семинара са експерти от ГТЦ - Германско дружество за техническо сътрудничество от ФРГ, Томас Вейнгер - експерт по регионално развитие на селските райони и Рейнхард Валк - мениджър на МИГ “Регионално развитие на област Ауербергланд”, ФРГ. ГТЦ - Германско дружество за техническо сътрудничество от ФРГ провежда през 2008-2009 г. поредица от семинари в страната за въвеждане и прилагане на подхода ЛИДЕР в България.
Надявам се първите финансирани МИГ в България да бъдат в Смолянска област, каза зам.областният управител Митко Петагов пред участниците. С най - голяма степен на готовност е Местната инициативна група Чепеларе-Баните-Лъки. Още в края на миналия мандат беше очертана визията за създаване на МИГ в Смолянско, припомни Петагов. Тогава препоръката ни беше, че на територията на областта трябва бъдат създадени 3 МИГ. За целия програмен период 2007-2013 г. ще бъдат финансирани около 50 МИГ в 231 селски общини в България, а максималната стойност на стратегия за една МИГ е левовата равностойност на 2 млн.евро, обясни зам. областният управител.

Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
04.02.2009 г.