Четири дни остават до крайния срок – 27.02.2009г., за подаване на заявките за участие във втори кръг по Проект 100

23 Февруари 2009, 2171 прочита

Четири дни остават до крайния срок – 27.02.2009г., за подаване на заявките за участие във втори кръг по Проект 100, с финансиране от 2008 г. Кандидатите от Смолянска област трябва да попълнят и подадат заявка за участие в 2 екземпляра в:
Бизнес център - Девин
4800 Девин
ул. "Освобождение" ,
Дом на културата, ет.1
Тел.03041/ 24 96
или в
БЦ Девин, временен офис в Областна администрация Смолян
4700 Смолян
Бул. „България" 14
Стая 323, тел.0301/ 6 01 65.

Втори кръг ще премине през следните етапи:

• Кандидатстване с бизнес идея: 16 - 27 февруари;
• Оценка на бизнес идеите: 2 - 13 март;
• Провеждане на обучения и изпитен тест: 16 - 27 март;
• Разработване на бизнес планове: 31 март - 28 април;
• Оценка на проектите: май – юни;
• Официално обявяване на резултатите: в началото на м. юли 2009 г.
Можете да изтеглите от страницата на МИЕ, раздел „Предприемачество", Микро, малки и средни предприятия, Проект 100 или ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК
Насоките за кандидатстване по Проект 100,
Заявка за участие в проекта за област Смолян.