От Националния доверителен екофонд напомнят, че продължава набирането на проекти

24 Януари 2007, 2001 прочита

В писмо до Областна администрация от Националния доверителен екофонд /НДЕФ/ напомнят, че продължава набирането на проекти за безвъзмездно финансиране с оставащите средства по споразумението “Дълг срещу околна среда” между правителствата на Р България и Конфедерация Швейцария.
Националният доверителен екофонд финансира проекти в 4 приоритетни области:
- ликвидиране на замърсяванията, настъпили в миналото;
- намаляване замърсяването на въздуха;
- опазване чистотата на водите;
- опазване на биологичното разнообразие.
Предимство се дава на капиталово-инвестиционни проекти от
публичния сектор, чиято реализация допринася за решаване на съществуващ проблем в рамките на приоритетните области на Фонда и води до директен екологичен ефект.
Основните изисквания на НДЕФ към проектите включват: наличие на готов работен проект, осигурено съфинансиране, предпоставки за осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта след неговата реализация, в т.ч. организационна, финансова и техническа осигуреност на последващата експлоатация.
Изискванията и условията за финансиране на проекти от НДЕФ са подробно представени на страницата на Фонда в интернет на адрес:
www.ecofund-bg.org