Връчват официално сертификати по проект 100

26 Март 2009, 1979 прочита

Сертификати на завършилите обучението по разработване на бизнес планове за стартиране на бизнес по Проект 100 ще бъдат връчени на 30 март от 11.00 ч. в зала 201 в Областна администрация. С това на практика приключва третият етап от проекта. 43 души бяха обучени и успешно издържаха изпитния тест, за което ще получат сертификати.
Следващите етапи от проекта включват разработване на бизнес планове, оценяването им, финансиране на одобрените и разкриване на конкурентоспособни фирми.
Проектът е финансиран безвъзмездно от държавния бюджет на страната чрез Министерството на икономиката и енергетиката.
Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
26.03.2009 г.