Класиране на постъпилите предложения по Програмата за компенсиране на работници и служители при преминаването им към непълно работно време извърши Комисията по заетост

31 Март 2009, 2255 прочита

Класиране на постъпилите предложения по Програмата за компенсиране на работници и служители при преминаването им към непълно работно време извърши Комисията по заетост вчера, съобщи зам.областният управител Митко Петагов, който е и председател на комисията. Класиранията бяха направени в секторите “Индустрия” и “Услуги”.
Компенсацията е в размер до 120 лв. месечно и е в рамките на една календарна година за срок не повече от 3 последователни месеца. Програмата е част от антикризисните мерки на правителството и предвижда да обхване близо 18 000 души от цялата страна, посочи още зам.областният управител.
Предвидените за нашата област субсидии за първия етап от програмата са за 306 души. Подадените предложения от работодатели са общо 235 на стойност 84 881,80 лв. Най-много предложения са постъпили от община Златоград – 169, от община Мадан те са 61, а от община Смолян едва 5 души са подали предложения за преминаване към непълен работен ден. Фирмите работодатели, които са се възползвали от програмата, са основно в миннодобивната и текстилна промишленост, това са: “Бултекс” ЕООД със 134 предложения, “ЕС БИ ЕН – Виолета Беширова” ЕООД, което има 35, “Горубсо – Мадан” АД с 61 предложение и “Рудметал – Техномаш” ООД в Рудозем с 5.
Въпреки големия интерес към тази програма и широкото й оповестяване от Бюрата по труда, има близо 23 % неусвоен ресурс за областта, отбеляза Петагов. Активността и ангажираността на бизнеса в условията на криза са от решаващо значение при оползотворяване на всички възможности, заложени в Националния план за заетостта през 2009 г., допълни още той.

Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
31.03.2009 г.