Със съгласието на образователното министерство в ГПЧЕ английските паралелки стават три

15 Април 2009, 2012 прочита

По искане на ръководството на ГПЧЕ ”Иван Вазов” в Смолян и предложение на зам.областния управител Митко Петагов Министерството на образованието и науката даде съгласието си да бъде извършена корекция в съотношението на броя паралелки, в които да се изучава английски и немски език. Така на практика за учебната 2009/2010 година ще има прием на ученици за 4 паралелки с чуждоезиков профил, като в 3 от тях децата ще изучават английски, а в една – немски, вместо в две, както беше досега.
Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
15. 04.2009г.