Комисията по заетост проведе заседание

14 Май 2009, 1864 прочита

Комисията по заетост проведе заседание днес, то бе водено от зам. областния управител Митко Петагов, който е и неин председател.
На заседанието бяха номинирани младежите, кандидатствали за работа по Програма “Старт в кариерата” в общинските и областна администрации. От всички кандидати 26 млади хора са допуснати до интервю със своите бъдещи работодатели – кметовете и областният управител. На практика всяка общинска администрация ще има право да назначи по един човек, а областна администрация - двама.
На заседанието бяха утвърдени и работодателите, които кандидатстват за конпенсации по ПМС - 44 за непълно работно време. Комисията обсъди постъпилите предложения за 242 работници и прие всичките. Предвидените за тях компенсации са на обща стойност 82 613 лв. Предприятията, предложили изплащане за своите работници на непълен работен ден са: “Барон” ЕООД – Доспат /за 133 работници/, “ЗММ-Златоград”АД /за 37 работници/, “ЗММ”ООД – Смолян /за 31 работници/, “ЕМЕ”АД - Смолян /за 41 работници/.
При първото издание на постановлението бяха класирани 235 работници, а изплатената им обща сума бе 84 881 лв.


Невелина Караасенова
Ст. експерт “Връзки с обществеността”
14.05.2009 г.