Зам.-областният управител Красимир Нейчев участва в работна среща във връзка с НАТУРА 2000

30 Януари 2007, 1922 прочита

Зам.-областният управител Красимир Нейчев участва в организирана от Министерството на околната среда и водите работна среща за Южен централен район в Пловдив миналата седмица.
На форума представителите на различни институции са били запознати с двете директиви – за птиците и за природните местообитания, дивата флора и фауна /хабитати/, както и за процедурата по изграждане на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000.
Известни са потенциалните защитени зони за птиците. В област Смолян това са: “Добростан” – територии от общините Смолян и Баните с площ 20 903, 9 ха; “Триград – Мурсалица”- територии от общините Смолян, Борино, Доспат и Девин с площ 55 327 ха; “Персенк” – територии от общините Чепеларе, Смолян и Девин с площ 15 677,46 ха; “Западни Родопи” – територии от общините Доспат, Борино и Девин с площ 10 054, 21 ха.
Очаква се МОСВ да съобщи на обществеността за изработването на проект на заповед за всяка потенциална зона за птиците, която подлежи на обществено обсъждане. Тази проекто-заповед ще бъде публикувана в един всекидневник, на страницата на министерството и ще бъде на разположение в РИОСВ. В едномесечен срок заинтересованите могат да представят в МОСВ мотивирани писмени становища, възражения и предложения по проекта на заповед.
Карта с потенциалните защитени зони за птиците и материали по темата може да се намерят в сградата и в сайта на Областна администрация – www.region-smolyan.org.
По НАТУРА 2000 за хабитатите все още няма яснота кои територии от Смолянска област ще бъдат обхванати. Очакванията са това да стане през май 2007 г.

Невелина Караасенова
Ст.експерт “Връзки с обществеността”
30.01.2007 г.