Кръгла маса на тема “Взаимодействие и сътрудничество за подобряване на прилагането на здравната политика към децата в област Смолян” ще се проведе утре

27 Май 2009, 2808 прочита


Кръгла маса на тема “Взаимодействие и сътрудничество за подобряване на прилагането на здравната политика към децата в област Смолян” ще се проведе на 28 май от 10.00 ч. в зала 201 на Областна администрация. Дискусията ще бъде във връзка с туининг проект на България, Франция и Литва по Програма ФАР на ЕС, който се казва “Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”. В него участват пет пилотни области – Смолян, Плевен, Велико Търново, Добрич и Стара Загора, като нашата област работи в сферата на образованието и здравеопазването.
Една от основните теми на кръглата маса утре ще бъде относно пътищата за укрепване на комуникацията както хоризонтално - между институциите, така и вертикално - между правителството и тях, в полза на здравословна среда, в която се обучават децата в Смолянска област. Ще бъдат разгледани проблемите, касаещи профилактиката, здравословно обучение и възпитание, сигурността на училищния транспорт, извънучилищното време на учениците и други теми. Всички те изискват целенасочена, обща политика и координация на местно, регионално и национално ниво на управление, което всъщност проектът цели да укрепи.
Проектът започна в края на юни 2008 г. и ще продължи до септември 2009 г. След приключването му ще бъдат дадени препоръки за подобряване на механизмите на административната координация, ще бъде изработена харта на взаимодействието, както и конкретни предложения за нормативни промени в сега действащото законодателство в сферата на образованието и здравеопазването.
На кръглата маса ще присъстват ръководството на Областна администрация, френските експерти Патрик Нодингс – постоянен туининг съветник, Ан Азам Прадей и Пиер Блан, които консултират и наблюдават изпълнението на проекта, регионалните структури, кметове и експерти от общините, представители на училищни настоятелства и обществени организации. Медиите също се поканват да вземат участие.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
27.05.2009 г.