Продължава изплащането на обезщетенията на репресирани лица

01 Юни 2009, 3773 прочита


От края на януари досега областният управител д-р Петър Фиданов е разписал заповеди за изплащане на обезщетение на репресирани лица в Смолянска област общо в размер на 360 080 лв. През месец юни се очаква да бъдат изплатени още 246 224 лв. Досега комисията в Областна администрация е разгледала 1 997 от всички заявления или близо половината от подадените искания.
Средствата са от бюджета чрез Министерството на държавната администрация и административната реформа, като на всяко лице парите се превеждат по банков път директно от министерството. Служителите от Областна администрация, работещи по исканията на репресираните, напомнят, че след като гражданите получат подписаната от областния управител заповед, плащането се извършва в рамките на месец най-късно два. Експертите работят по всяко отделно заявление. Всички граждани, подали искания за обезщетение, ще бъдат уведомявани за решенията по тях. Плащането ще продължи след разглеждане на всеки отделен случай за наличността на нужните документи от определената за това комисия.
Смолянска област е с най-много подадени искания в страната – над 4 000 души са внесли заявления за обезщетения като репресирани. Сред тях най-значителен е броят на изселваните.
След направеното през миналата година изменение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се даде възможност на правоимащите да получат пълния размер обезщетение за всяка репресия - заради произход, политически убеждения и религиозни вярвания, в периода от 12.09.1944 г. до 10.11.1989 г.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
01.06.2009 г.