Нов проект по Комуникационната стратегия внесе Областна администрация вчера

22 Юли 2009, 1883 прочита

Проект “Общите идеи ни събират” по Комуникационната стратегия на РБългария за ЕС внесе зам.областният управител Митко Петагов в Министерството на външните работи вчера.
Проектът планира през септември, октомври и ноември провеждането на кръгли маси, интернет форум и други дейности. На тези срещи общественици и политици от Смолян, Гърция, Италия и Франция ще дискутират теми, свързани с положителния образ на България и Смолян в Европейския съюз, както и с процесите на децентрализация и деконцентрация в страната. Съставянето на различни рекламни материали, които да представят Смолян у нас и в ЕС, е част от планираните дейности по проекта.
“Считам, че както този, така и останалите 5 стратегически проекта, които Областна администрация разработи и получи Техническа помощ в направленията – Околна среда, Културен туризъм, Предприемачество, Трансграничен транспорт, Сертификатна марка “Произведено в Родопите”, са от важно значение за Смолянска област. Пожелавам на новото ръководство на Областна администрация успешна работа за реализацията на тези проекти и тяхното надграждане”, каза Петагов.
Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
22.07.2009 г.