Областният управител нареди за превантивни мерки за предотвратяване на заболяването инфлуенца

01 Февруари 2007, 1845 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов издаде заповед днес във връзка със заповеди на земеделския министър Нихат Кабил от 26 и 29.01.2007 г. за предотвратяване появата и разпространението на болестта инфлуенца /грип по птиците/ в страната предвид разпространението й в Унгария.
В заповедта областният управител нарежда: кметовете на общини на територията на област Смолян да проведат заседания на общинските епизоотични комисии, на които да се разгледат и набележат конкретни мерки за предотвратяване на заболяването на територията на съответната община; кметовете на общини и населени места да актуализират информацията за броя на птиците в частните дворове, птицефермите и за начина им на отглеждане. В заповедта се възлагат на институциите в областта, имащи отношение към проблема инфлуенца, да извършат превантивни мерки и контрол за предотвратяване появата и разпространението на болестта.
Във връзка със заповедите на министър Нихат Кабил зам.-областният управител Красимир Нейчев свика областния оперативен екип към Областната епизоотична комисия вчера. На заседанието, на което присъстваха представители на РВМС, РИОКОЗ, РУГ, “Гражданска защита”, Сдружението на ловците и риболовците “Сокол” и Областна администрация, бяха разгледани превантивни мерки за областта против болестта инфлуенца.
Според информацията на специалистите обстановката в страната и областта в момента е спокойна.

Невелина Караасенова
Ст. експерт “Връзки с обществеността”
01.02.2007г.