На 27.08.2009 г. се проведе първата работна среща на областния управител инж. Стефан Стайков с кметовете на 10-те общини в областта

27 Август 2009, 2001 прочита

Днес се проведе първата работна среща на областния управител инж. Стефан Стайков с кметовете на 10-те общини в областта. На нея всеки народен избраник имаше възможността да представи проблемите на своята община, състоянието на бюджета и перспективите за развитие. Срещата бе открита от инж. Стайков с думите: „Предстои ни много работа и искам да установим възможно най-добрите делови отношения. Имам доброто желание нашите срещи да станат традиция, за да улесним взаимната си работа, да установим по-оперативен и по-непосредствен контакт. Очаквам добронамереност от ваша страна , за да изградим един добър екип, така че обикновените хора да видят и усетят, че правим всичко възможно за подобряване на живота им.”
Всички кметове бяха подготвили кратки структурирани експозета за най-важните и наболели проблеми, които представиха на вниманието на областния управител и колегите си. Те изразиха безпокойствието си във връзка с реалната възможност за спиране на средствата по различни проекти – инфраструктура, водоснабдяване, околна среда… Постъпиха конкретни предложения за законодателни промени. Те са в няколко насоки, като водещата е промяна в закона за обществените поръчки и в изборния закон. Другите искания са за: изграждане на нови критерии за финансиране по определени програми, диференциране субсидирането на селскостопанските производители, разработване на нови критерии и осигуряване на допълнителни средства за зимното поддържане на общинската пътна мрежа в планинските райони…
Срещата, която премина в тон на конструктивен диалог, бе определена от градоначалника на Рудозем Николай Бояджиев като първи опит за сближаване на държавната и местната власт.