Областният управител инж. Стефан Стайков официално представи заместниците си и новото пресаташе на областна администрация - Даниела Топова, на специална пресконференция днес - 8-ми септември

09 Септември 2009, 2008 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков официално представи заместниците си и новото пресаташе на областна администрация - Даниела Топова, на специална пресконференция днес- 8-ми септември. Новите заместник-областни управители на област Смолян са инж. Чавдар Фурлански и Недялко Славов.
Като свои основни ръководни принципи г-н Славов посочи приемствеността и надграждането на добрите практики в администрацията, откритост и прозрачност в работата. Той заяви, че целенасочено ще търси и поддържа постоянен диалог със служителите на администрацията, кметовете на общини, с представители на неправителствени и браншови организации, и медиите. Като своя основна лична кауза посочи активизирането на трансграничното сътрудничество със съседна Гърция. Според него това е най-реалната и бърза възможност за съживяване на общините в региона.
Инж. Чавдар Фурландски също заяви намеренията си за прозрачност и приемственост в работата, като наблегна на необходимостта от скъсяване на дистанцията между отделните звена в самата администрация, за да може по-бързо да се получат видими резултати.
Областният управител инж. Стефан Стайков запозна присъстващите с отговорностите по ресори и правомощията на двамата заместници. Недялко Славов ще отговаря за „Регионално и трансгранично сътрудничество и развитие”, „Човешки ресурси”, „Координация и административен контрол”, „Финанси и бюджет”, „Правно-нормативно обслужване”, „Държавна собственост”, „Спорт и туризъм”. Инж. Чавдар Фурландски ще отговаря за „Социални дейности и безработица”, „Образование, култура и здравеопазване”, „Земеделие, гори и екология”, „Етнически и демографски въпроси”, „Транспорт, енергетика и съобщения”, „Бедствия и аварии”, „Отбранително-мобилизационна подготовка”.