От днес всеки родопчанин може да изрази мнението си за работата на служителите в държавните администрации

01 Февруари 2007, 1931 прочита

От днес гражданите на област Смолян могат да изразят мнението си, сигнали, препоръки и въпроси във връзка с работата на служителите от всички държавни структури на територията на областта, като пуснат анонимна карта в поставените за целта две кутии на входа на Областна администрация. Това съобщи зам.-областният управител Митко Петагов.
Идеята е на ръководство на Областна администрация – Смолян, което реши да има непрекъсната информация от хората за работата служителите в държавните администрации в нашата област.
Попълването на анонимната карта няма срокове, то ще става непрекъснато. Всички желаещи могат да попълват анонимно анкетната карта, предоставяйки своето мнение, сигнали и препоръки без ограничения. По желание гражданинът, който попълва анкетата, може да остави името си и координати за обратна връзка. Анкетата е активна и може да се види и на сайта на Областна администрация: www.region-smolyan.org. Попълването не е онлайн. Анкетата може да се свали от сайта, да се попълни и да се пусне в кутиите или да се попълни и изпрати на имейл адреса на Областна администрация: obl_adm_sm@bsbg.net .
На всеки 3 месеца тези анкетни карти ще се обработват и анализират, след което сигналите, мненията и препоръките ще се внасят за корекции в съответните държавни институции и звена на територията на областта. Резултатите ще бъдат публикувани.
Идеята на областното ръководство е в подкрепа на изискванията на Министерството на държавната администрация и административна реформа за прозрачна, ефективна и работеща администрация. Очакванията са анкетите на гражданите да напомнят непрекъснато на служителите в администрациите, че тяхната работа е преди всичко в услуга на гражданите и бизнеса, напомни зам.-областният управител Петагов.
Невелина Караасенова
Ст. експерт “Връзки с обществеността”
01.02.2007г.