Във връзка с подготовката за посрещане на зимния сезон 2009/2010, Областната комисия по транспорт и постоянния ЩАБ за координация на спасителни и неотложни аварийно-възтановителни работи към Област Смолян ще проведат съвместно заседание

18 Септември 2009, 1825 прочита

Във връзка с подготовката за зимния сезон 2009/2010 и с цел предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата, снабдяването и услугите, при усложнена зимна обстановка, на 24-ти септември от 10.00 часа, в зала 201 на Областна администрация, ще се проведе съвместно заседание на Областна комисия по транспорт и постоянния ЩАБ за координация на спасителни и неотложни аварийно-възтановителни работи към Област Смолян
Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Актуализация на съставите на щаба за координиране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи и областната комисия по транспорт.
Докладват:
инж.Ст.Стайков – Областен управител на област Смолян
инж. Б. Кирякова – в.и. Директор на Д”ГЗ” Смолян
2. Информация от кметовете на общини за готовността на населените места и планове за справяне с възникнали усложнения през зимния период, състояние на общинската пътна мрежа и снегопочистваща техника.
- Състояние на инфраструктурата и хода на подготовката в курортния комплекс Пампорово.
Докладват:
Кметовете на общини
3. Информация за състоянието на републиканската пътна мрежа, готовността за зимно поддържане и техническите възможности на фирмите за изпълнение на сключените задължения.
Докладват:
Представителите на ОПУ и пътноподдържащите фирми
4. Информация от ръководителите на териториалните структури на министерствата и ведомствата за действия при усложнена зимна обстановка в съответствие със задълженията им по Плана за защита при бедствия и Плана за провеждане на СНАВР в областта.
Докладват:
Ръководители и представители на териториалните структури
5. Готовността на електропреносните и електроразпределителни дружества, водоснабдяване и канализация за безаварийна работа през зимата.
Докладват:
Ръководители на съответните дружества
6. Дискусия, обсъждане на възникнали въпроси, закриване.