Българо-гръцка работна среща по оперативна програма “Трансгранично сътрудничество” се проведе на 18-ти септември

23 Септември 2009, 1939 прочита

Делегация от Префектура Ксанти, водена от Префекта на Ксанти г-н Георгиос Павлидис бе на посещение в област Смолян. В Областна администрация се проведе работна среща, чиято цел бе експерти от областна администрация Ксанти да представят проекти по трансгранично сътрудничиство, търсейки партньорска подкрепа от българска страна.
Г-н Павлидис обясни причините за посещението с думите: ”Приятелството между хората, живеещи от двете страни на границата ни има своите корени както в миналото, така и в настоящето, и ние сме тук, за да го затвърдим.” Той каза, че регионалното сътрудничество изисква двата народа да бъдат още по-близко един до друг и това, което не могат да направят сами, да го направят заедно, с финансиране от Европейския съюз.
Областният управител инж. Стефан Стайков приветства с добре дошли гръцките гости, като подчерта богатия им опит в работата по проекти и им благодари за възможността нашите експерти да почерпят от този опит, като по този начин двете страни си бъдат взаимно полезни.
Епископ Антоний благослови добрите и полезни начинания.
На експертно ниво бяха представени 4 проекта, с които Областна администрация Ксанти ще кандидатства за финансиране:
1. “Подкрепа за социално слаби общности, с дейност към социална кохезия на трансгранично ниво Гърция-България.” Целта на проекта е социализация и подобряване качеството на живот на малцинствени групи, които се нуждаят от подкрепа.
2. “Целеви интервенции за превенцията и лечението на туберкулоза и хепатит В”. Целта е резултатите от общата дейност в тази насока да са ефективни и за двете страни.
3. “Изследване на общи характеристики – защита на трансграничната геотермална енергия в областта Термес-Ксанти /Гърция –Златоград /България.” Целта е да се направи анализ на геотермалните извори и да се изработят правила и критерии за безопасна екологично оползотворяване на водния ресурс.”
4. “Завършване на инфраструктурно изграждане на Музей на тютюна.” Целта, както на гръцка територия, така и територията на област Смолян да се направят музейни експозиции на тютюна, тютюнопроизводството и тютюнопреработката, които да се представят от двете страни на границата.
Областна администрация Смолян, представи четири идейни проекта, разработени в резултат на получена техническа помощ, които са свързани с:
1. “Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони.” Целта е подобряване на транспортната и комуникационна мрежа и осигуряване на лесно и безопасно движение на стоки, услуги и хора в трансграничния регион, дейности, който да се изпълняват релевантно на териториите на двете страни.
2. „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” Целта е опазване на биоразнообразието и устойчиво управление на природните ресурси в трансграничния регион Смолян - Драма, Кавала, Ксанти чрез подобряване на комуникацията и взаимодействието между отговорните институции при възникване на природни бедствия. Да се гарантира опазване на околната среда от природни и предизвикани от човешката дейност бедствия, чрез създаване на механизми и правила за съвместно управление на риска и превенция. Да се подобри координацията на институциите от двете страни на границата между България и Гърция при възникнали бедствени ситуации. Да се повиши екологичната култура на местното население и посетителите на региона чрез обучение, рекламни и информационни дейности.
3. “Марките «Произведено в Родопите» и «Туризъм в Родопите»- гарант за качество” Целта е да се информира населението в трансграничния регион и да се привлекат повече заинтересовани лица да вземат участие в сформирането на групи/организации, които ще регистрират и управляват марките „Произведено в Родопите” и „Туризъм в Родопите”.
4. “Създаване на център по предприемачество – трансгранична мрежа Смолян – Ксанти”. Целта на проекта е създаване на структура за насърчаване на предприемачеството, малкия и среден бизнес в двата трансгранични региона. Чрез изграждане на трансгранична мрежа Смолян – Ксанти, да се създаде модел на сътрудничество между бизнеса, местните власти и неправителствения сектор, да се повишат знанията, относно възможностите за усвояване на европейските фондове. Реализацията на праекта ще доведе до създаването на успешни бизнес и публично-частни партньорства.
Резултатите от срещата се характеризират с думите на г-н Павлидис:“Сътрудничеството между двата народа е в ръцете на хората, които живеят от двете страни на границата, защото понякога, границите сближават.”