Разширено заседание във връзка с подготовката за зимния сезон

26 Септември 2009, 1686 прочита

Разширено заседание във връзка с подготовката за зимния сезон бе проведено в областна администрация от Областната комисия по транспорт и постоянния ЩАБ за координация на спасителни и неотложни аварийно-възтановителни работи към Област Смолян. На него присъстваха областния управител инж. Стефан Стайков, заместник областния управител инж. Чавдар Фурлански, кметовете на общини, ръководители и представители на териториалните структури, инж. Кирякова – в.и. директор на Гражданска защита, представители на пътноподдържащите фирми, ръководители и представители на РИОКОЗ, ЦСМП, РИОСВ, “Пампорово” АД и транспортния бранш.
Представителите на местната власт и институциите докладваха за готовността си за посрещане на зимния сезон и начертаха проблемите, които стоят пред тях за разрешаване. Като цяло общините имат готовност за посрещане на зимата, но се откроиха два общи проблема, първият от които са неразплатените сметки за минали периоди към снегопочистващите фирми. Като причина за натрупаните задължения бяха посочени уравновиловката и единните стандарти за зимно снегоподдържане, заложени в бюджетите на всички общини. Кметовете дадоха предложение за промени в държавната политика, относно финансирането на планинските общини в частта за зимно поддържане. Областния управител изиска в 10-дневен срок общините да представят подробни справки за натрупаните към фирмите задължения за снегопочистване и след анализ на данните да направи обосновано искане към Министерство на финансите за отпускане на допълнителни средства и увеличаване на лимитите за планинските общини.
Вторият общ проблем е в установената практика търговете за пътнопочистващи фирми и възлагането на обществените поръчки за есенно-зимен сезон да се провеждат в края на годината. За да се направят навреме доставките и зареждането с инертни материали и луга е е необходимо тези търгове да са приключили към началото на месец септември. Обърна се внимание на факта, че сключването на едногодишни договори не дава възможност за предварително планиране на дейността на поддържащите фирми, така както би било възможно при по-дълъг срок. Инж. Стайков определи идеята като разумна и даде препоръка в договорите да се залагат клаузи при некачествено изпълнение на дейността или отказ от изпълнение от страна на пътноподдържащите фирми, да има възможност за своевременно прекратяване на договора и избор на нов изпълнител.
Представителите на институциите, имащи отношение към проблема със зимното поддържане на пътищата и справянето с възникнали усложнения и критични ситуации през зимния период, декларираха, че на областно ниво имат готовност за оказване съдействие на общините.
Актуализираха се и съставите на Областната комисия по транспорт, Щаба за координация на спасителни и неотложни аварийно-възтановителни работи и Щаба за координация на спасителни и неотложни аварийно-възтановителни работи при зимни условия.