Продължава изплащането на обезщетенията на репресирани лица

26 Септември 2009, 2052 прочита

С направеното през месец март 2008 година изменение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се дава възможност на правоимащите да получат пълния размер обезщетение за всяка репресия в периода от 12.09.1944 г. до 10.11.1989 г. - заради произход, политически убеждения и религиозни вярвания.
Комисията в Областна администрация стартира работата си по разглеждане на подадените заявления през октомври миналата година, след обнародване на Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона, която урежда размера, реда и начина за изплащане на обезщетенията. Месечно нейните членове разглеждат между 200 и 240 искания.
Към 23-ти септември Комисията в Областна администрация е подготвила за разглеждане и разгледала почти 2400 от всички, подадени над 4000 заявления за обезщетения на репресирани. За необходимост от представяне на допълнителни документи към подадените искания са уведомени 403 души. Откази са получили 153 лица. Към началото на месец септември са изплатени суми в общ размер на 693 701 лева. Наредени за плащане са 405 713 лева – обезщетения, които 546 човека ще получат след одобрение от Министерски съвет, по посочени от тях банкови сметки. За плащане са одобрени и са в процес на нареждане още 74 096 лева, обезщетения на 114 души. Всеки гражданин, подал искане за обезщетение като репресиран, което е уважено, получава подписана от областния управител заповед, а плащането се извършва най-късно до два месеца след издаване на заповедта.