Областна администрация ще координира работата по изграждане на център за административни услуги по електронен път

14 Февруари 2007, 2021 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов, главният секретар Росен Деянов, представители на областната и общински администрации се срещнаха с изпълнителния директор на Фондация за реформа в местното самоуправление Гинка Капитанова, представители на ПРООН и I-център вчера в зала 201 на Областна администрация.
Целта на посещението на гостите бе свързано с идеята за разработване на проект за създаване на организационни и технологични условия за предоставяне услуги на електронното правителство в област Смолян. За да се предоставят услуги на електронното правителство, трябва отделните административни структури да бъдат свързани помежду си. По електронен път /по защитен канал / тази свързаност ще даде възможност да се обменят документи и информация. Създаването на такъв център ще улесни гражданите и бизнеса при ползването на услугите на отделните администрации, както ще ускори и процеса на извършването им.
Първата среща вчера бе с цел представителите на общините и областна администрация да бъдат информирани за стартирането на процедура за разработване на концепция за предоставяне услуги на електронното правителство в област Смолян, която по-нататък да се превърне в проект. Проектът ще се разработи от фондацията, а финансирането му ще стане от ПРООН. За реализация на самия проект по-нататък ще се търсят финансови източници.
“Първо ще направим анализ на административното обслужване във всички общини и областна администрация, а на следващ етап - в регионално представените държавни институции, които ще проявят желание да участват в целия този процес по изграждане на тази комуникационна свързаност”, обяснява етапите на процедурата Василка Сирачевска, програмен координатор във Фондация за реформа в местното самоуправление.
След като се направи този анализ ще се разпишат конкретните задачи, които ще доведат до реализирането на целта - създаване на условия за предоставяне на електронни услуги.
За стартиране и осъществяване на процедурите на срещата вчера бе сформира работна група, като координатор на работата й ще бъде Областна администрация в лицето на гл. секретар Росен Деянов.
Областният управител д-р Петър Фиданов изрази пред присъстващите пълна подкрепа и готовност за съдействие за осъществяване на процедурите и реализация на проекта.
“Имаме реализиран проект в област Благоевград, работим с Ловеч. Смолян е третият район, в който сме готови да помогнем. Тук имате изградени телецентрове, което ще ускори изграждането на такъв областен център. Смолянска област е специфичен район – с много добри перспективи в туризма и инвестирането. Информацията за вашия край ще идва по-бързо, Родопите ще станат по-достъпни за страната и света”, каза г-жа Сирачевска, споделяйки едни от причините за насочването им за изграждане на такъв център в Смолян.
Невелина Караасенова
Ст.експерт “Връзки с обществеността”
14.02.2007 г.