В Деня на диалога

29 Септември 2009, 1743 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков взе участие в Деня на диалога, който се проведе във всички 28 областни центрове по инициатива на Националното сдружение на общините в Република България. Депутати и представители на държавната и местната власт в Смолянска област, дебатираха проблеми в общинските бюджети. Темата на дискусията тази година е "Развитие на европейски тип местни финанси".
Срещата, проведена в сградата на община Смолян, откри кметът домакин Дора Янкова. Тя определи тази среща като една от първите големи срещи и разговор с избраниците от 41-то Народно събрание. В началото на едно ново управление е особено важно да се дискутират всички въпроси, свързани с нормативната уредба, конкретните решения на изпълнителната власт и действията на общинските администрации, заяви градоначалникът. Тя припомни, че с въвеждането на финансовата децентрализация през 2002 г. общините са получили повече правомощия при вземането на решения за местното самоуправление, но и повече отговорности.
Г-жа Янкова подчерта, че темата в центъра на дебата е избрана, защото се е забавила реформата в провежданата финансова децентрализация, което е довело до сериозни проблеми при финансиране на делегирани дейности. Според нея тенденциите, които будят тревога са: големия дял на държавните трансфери, които се предоставят непрозрачно към определени общини; изоставането спрямо инфлацията на общинските разходи за финансиране на делегирани услуги; намаления дял на собствените приходи на общините, което допълнително утежнява местните бюджети.
В дискусията с въпроси, свързани с работата, функционирането и управлението на общините се включиха председателя на общински съвет-Смолян, кметовете на Смолян, Девин, Златоград и Баните, кметове на малки населени места, председатели на читалищни настоятелства. Като един от най-сериозните проблеми пред общините те посочиха въпросите с местните данъци и такси и управлението на собствентостта, усвояването на средства от европейските фондове, взаимодействието им с енергоразпределителните и ВиК дружества… Пред народните представители от Смолянска област кметовете поставиха и проблеми, касаещи планинските общини, като обърнаха специално внимание върху средствата за зимното поддържане и още един път предложиха да се помисли върху изготвянето на Закон за планинските райони, с който да се предприемат мерки за икономически облекчения на планинските общини.
На отправени към тях въпроси отговаряха депутатите Николай Мелемов, Даниела Дариткова и Димчо Михалевски.
Областният управител инж. Стефан Стайков още един път подчерта, че Областна администрация и лично той, имат грижата и своята реална непреднамереност в отношенията си с всички общински администрации, които ще подкрепят по най-добрия начин и ще правят необходимото за просперитета на района.