През месец октомври по инициатива на Областния управител, стартира кампания за провеждане на изнесени приемни в общинските центрове в областта

05 Октомври 2009, 1954 прочита

През месец октомври по инициатива на Областния управител, стартира кампания за провеждане на изнесени приемни в общинските центрове в областта. Целта е Областния управител и експертите от администрацията да се срещнат с хората и на място да се запознаят с техните проблеми. Провеждането на приемни по места ще даде възможност на по-голям брой граждани да се запознаят с представителите на изпълнителната власт и да поставят пред тях както наболели въпроси, така и предложения за подобряване на административното обслужване на населението.
Проведени са предварителни разговори с всички общински кметове, които поеха ангажимент да окажат съдействие за разгласяване и организиране на това мероприятие. С оглед планиране на времето и провеждането на приемните, заинтересованите лица, могат да се запишат предварително за участие, на телефоните на Областна администрация – 0301/6 01 92 и 6 01 84.
Приемните ще се провеждат по предварително уточнен график, като първото посещение е в община Борино, на 14-ти октомври /сряда/. Датите за посещение в другите общински центрове са както следва:

22.10.2009 г. /четвъртък/ Девин
29.10.2009 г. /четвъртък/ Доспат
05.11.2009 г. /четвъртък/ Неделино
12.11.2009 г. /четвъртък/ Златоград
19.11.2009 г. /четвъртък/ Рудозем
26.11.2009 г. /четвъртък/ Мадан
03.12.2009 г. /четвъртък/ Чепеларе
10.12.2009 г. /четвъртък/ Баните

Успоредно с изнесените приемни дни, от Областна администрация предвиждат извършването на проверки в общинските администрации, по отношение нивото на административното обслужване, с цел уеднаквяването му във всички общини. Подготвен е набор от показатели, за да се избегне субективизма при оценяване. След систематизиране на констатациите от проверките, Областният управител ще изготви доклад, който ще бъде публично оповестен.