Областният управител инж. Стефан Стайков инициира провеждането на работна среща, във връзка с визията за функционирането на курортен комплекс Пампорово през предстоящия зимен сезон 2009 – 2010

07 Октомври 2009, 1824 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков инициира провеждането на работна среща, във връзка с визията за функционирането на курортен комплекс Пампорово през предстоящия зимен сезон 2009 – 2010. В срещата днес /07.10.2009/, взеха участие ръководителите на общинските администрации в Смолян и Чепеларе, РДНСК, РИОКОЗ, РВМС, ОД на МВР, КЗП, НАП, ОПУ- Смолян, Регионална туристическа асоциация и Сдружението на хотелиерите в Пампорово. Обсъдиха се въпроси във връзка с наличието на нерегламентирани и незаконни заведения за хранене, магазини, лавки и други временни постройки на територията на комплекса и околностите му. Коментира се начина на установяване на нарушенията, набелязаха се мерки за отстраняването им от компетентните органи.
Г-н Янчо Янков от сдружението но хотелиерите, постави въпроса за определяне статута на ски пистите и съоръженията, като очерта най-болезнените точки по темата – факта, че пистите не се рекултивират и възстановяват, зареждането на търговските обекти става с моторни шейни във време, в което на пистите има скиори, което води до инциденти, неприемливия вид и ниските хигиенни изисквания във временните обекти, чистотата, безопасността на туристите… Той подчерта личното си убеждение, че с изясняването статута на ски пистите ще се реши и проблема дали, колко и какви заведения да има там.
Директорът на ОДП Смолян Кирил Хаджихристев сподели притесненията си за лошите битови условия, в които работят полицаите и пожарникарите в Пампорово. Той заяви готовност да се осигури полицейско присъствие и на самите писти, но каза, че за това е необходимо допълнително оборудване и служители, за чиято издръжка трябва да се ангажират заинтересованите хотелиери. Хаджихристев призова представителите на двете общини да уточнят режима на движение в курорта, за да могат органите на МВР да осъществяват контролната си дейност. Той поиска общините да представят на МВР в началото на сезона, издадени от тях разрешителни и схеми за разположение на търговски обекти, с цел качествено осъществяване на контрол. Безпокойство буди липсата на парко-места, каза Хаджихристев, което води до задръствания по пътното платно и проблеми със снегопочистването. Други основни проблеми според него са почистването на противопожарните хидранти и затруднения достъп до всички места в комплекса.
Областният управител инж. Стайков се обърна към хотелиерите с препоръка да приемат програма за реално и регулярно спонсориране на полицията, с оглед подсигуряване на безопасността и сигурността на туристите,.
На проблема с паркингите наблегна и директорът на Пътно управление г-жа Палагачева. Тя обърна внимание на факта, че строителните обекти, преди зимата са оставени непочистени, на места има течаща вода, което ще създаде проблеми с поледявания. Допълнителни затруднения според нея се създават и от паркираните на нерегламентирани места пред хотелите шейни.
Д-р Мими Кубатева- директор на РИОКОЗ даде предложение за извършване на съвместни проверки от контролните органи, с цел по-високата им ефективност и резултатност.
След обсъждане на набелязаните мерки и демонстрираното желание за сътрудничество и съвместна работа от страна на всички присъстващи, областният управител инж. Стайков, определи срещата като полезна, така, че туристическия сезон в Пампорово, да започне при ясни правила, благодарение съвместните усилия на заинтересованите институции.