Международна туристическа борса „Планините в България - гостоприемство в четири сезона" ще се проведе в периода 15 -17 октомври в Смолян

13 Октомври 2009, 1841 прочита

Международна туристическа борса „Планините в България - гостоприемство в четири сезона" ще се проведе в периода 15 -17 октомври в Смолян. Проявата е под патронажа на областния управител на Смолян инж. Стефан Стайков. По този повод в Областна администрация бе дадена пресконференция, в която взеха участие областния управител и организаторите на борсата – Георги Пампоров, изпълнителен директор на Регионална туристическа асоциация „Родопи" и д-р Вера Николова от катедрата по "Туризъм и икономика” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" - филиал Смолян.
При откриването г-н Пампоров подчерта, че туристическата борса се провежда за седма поредна година, а за трети път тя ще е с международно участие.. Тази година в изданието участие ще вземат представители от южната ни съседка Гърция, около 150 души, основно представители на туристическия бизнес, преподаватели от различни университети както от страната, така и от чужбина. Шест от десетте общини на област Смолян ще се включат в борсата със свои щандове, това са най-изявените туристически общини, но ще присъстват и такива, които тепърва прохождат в туризма, каквито са Мадан и Рудозем. Благодарение на реализираните в последните години програми, тези две общини вече предлагат и туристически услуги на своя територия. Изложител ще бъде Столична община, за първи път със свой щанд ще се включат община Пловдив, туристическо сдружение Девин, Троян, Велинград. Традиционно участие ще вземат и община Банско с нейните туристически продукти, Българска хотелиерски и ресторантьорска асоциация, Българската асоциация за алтернативен туризъм. Ще има няколко щанда на хотели от Пампорово и Смолян. В рамките на борсата е предвидена възможност да се презентират най-новите туристически продукти в региона на Родопите.
Д-р Вера Николова от катедрата по "Туризъм и икономика” във филиала на Пловдивския университет посочи, че обучението по туризъм трябва да бъде неразривно свързано с практиката. Тази година е юбилейна за смолянския филиал, тъй като се навършват 10 години от приемането на първите студенти по специалност “Туризъм” в ПУ „Паисий Хилендарски". На 15 октомври от 16.30 часа ще се проведе кръгла маса на тема “Обучение и туризъм”. Ще бъдат застъпени три теми: “Контролът, като възможност за повишаване на конкурентно способността на българския пазар”, с лектор Дамян Лазаров, “Качество на обучението – качество на туристическото обслужване” и “Проблеми на практическото обучение по туризъм”. Международните участници в тези прояви ще бъдат от университетите в Тексас /САЩ/, Падуа Италия/, Клуж /Румъния/, Технологичен университет – Кавала /Гърция, Македонския университет - Скопие.
На 16 октомври, в рамките на Международната туристическа борса, се организира и научна конференция “Тенденции в развитието на съвременния туризъм”, която ще се проведе в ПУ „Паисий Хилендарски" - филиал Смолян. За конференцията са поканени представители на чужди университети, с които филиала в Смолян си партнира през годините. Поканени са и представители на местни организации, както от региона на Смолян така и от страната, хора от бизнеса. Ще бъдат представени предложения за продукти и разнообразяване на туристическото предлагане, както и научни съобщения на университетските преподаватели.
Инж. Стефан Стайков - областен управител на Смолян, оредели туризма като един от най-интегрираните отрасли и отбеляза, че се полагат усилия за осигуряване на партньорство с гръцките области, по линия на Трансграничното сътрудничество. Областна администрация Смолян води изключително активна политика с отрасловите министерства, които осигуряват изграждането на инфраструктурата в региона. Подготвяме един по-задълбочен анализ, каза той, за да можем да адресираме нашите искания до съответните министерства така, че в този кризисен период да могат по степен на важност да финансират най-важните проекти отнасящи се до региона. Опитваме се да намерим кардинално решение на въпроса с лошите пътни връзки в един по-дългосрочен план. Искаме да направим това особено в контекста на големия недоимък и проблемите с бюджета на страната. Поради това усилията ни са в посока степенуване по важност на проблемите, които да се решават стъпка по стъпка. Инж. Стайков определи като водещ проблем за региона на Смолян пътя Смолян - Чепеларе –Асеновград - Пловдив. Той каза, че в момента област Смолян се оказва откъсната и от съседните гръцки области, поради факта, че няма отворени пунктове - направление, в което също се полагат големи усилия, най-вече по отношение на пункта Златоград- Ксанти.
Всеки гражданин, проявил интерес като потребител на туристически услуги, може да се запознае с представяните туристически продукти на 16-ти септември, във фоайето на ІІ-ри етаж, в сградата на Областна администрация- Смолян.