При засилен интерес от страна на хората премина втората приемна на Областна администрация в община Девин

23 Октомври 2009, 1888 прочита

Група учители от основното училище в с. Гьоврен остро поставиха въпроса с неизплащане на трудовите им възнаграждения в продължение на два месеца. Те уведомиха, че във връзка с проблема са внесли жалба до Министерство на образованието, младежта и науката. След активната намеса на областния управител, кмета на общината Здравко Василев пое ангажимент за изплащане на една заплата и внасяне на дължимите осигуровки в най-кратък срок. Тази сутрин сумата е преведена по банков път.
Особено важен за общината проблем е липсата на аптека, сключила договор с РЗОК Смолян за отпускане на скъпоструващи лекарства. Хората споделиха за затрудненията, които изпитват при снабдяването с лекарства и инсулини, като уточниха, че за част от тях е невъзможно да пътуват всеки месец до Смолян за закупуване на необходимите лекарствени продукти. Кметът Василев обясни, че за решаване на проблема е необходимо, да бъде сключен договор с магистър-фармацевт, но затруднението идва от липсата на кадри. Според Областният управител причината се корени в нормативната база и ограничения финансов ресурс, с който разполагат аптеките. Поради това е необходима законодателна промяна, за която ще се направят необходимите постъпки.
Чрез кмета Росен Войводов, жителите на с. Лясково поставиха въпроси, свързани с: асфалтиране на пътя; лошото състояние на водопроводната мрежа; необходимостта от изграждане на подпорни стени около Лясковска река; липсата на общопрактикуващ лекар и затруднения с лекарствоснабдяването.
Кметът на с. Осиково Веселин Палигоров очерта като основен проблем липсата на път. Други нерешени въпроси са недостига на площи за паша на животните и изплащането на субсидии по линия на държавен фонд Земеделие.
Хората търсиха съдействие във връзка с частни въпроси- спорове за имотни граници, инфраструктура до имоти, незаконно строителство, изплащане на средства за репресирани лица, безработица.