В Доспат търсят помощ и съдействие от Областна администрация

30 Октомври 2009, 1872 прочита

Всички кметове на населени места в община Доспат потърсиха среща с представителите на Областна администрация Смолян, в деня на обявената изнесена приемна. Те търсиха съдействие за разрешаване на натрупали се във времето местни проблеми – пътища, безработица, неуточнени граници на землища, защитени училища, реално очертаване на площи по схеми за единно плащане …
Общ проблем за защитените училища е издръжката и дофинансирането им от страна на общината. С водоснабдяването и състоянието на уличната мрежа са свързани тревогите на хората в с. Любча. Кметът на с. Црънча определи като окаяно състоянието на пътя Црънча- Ваклиново. В селото има къщи, които все още са без ток, проблем има и с вътрешната водопроводна мрежа както и със състоянието на сградата на кметството. Въпроси с водоснабдяването, водохващането и спрян проект по ПУДООС постави кмета на с. Барутин. Проблеми с водохващането имат и в с. Бръщен, този въпрос, както и нуждата от асфалтиране на отсечката Владово дере – Бръщен постави кмета Кочаков. Единно мнение за необходимостта от рехабилитация и реконструкция на пътя Доспат- Батак изказаха както обикновените хора, така и кмета на община Доспат - Антим Пържанов.
Секретарят на Общинското ловно дружество в с. Црънча внесе жалба във връзка с проблеми с ловните площи на местната ловна дружинка и ловуването.
Възстановяване на имоти, получаване на помощи за отопление, изграждане на подпорни стени, поземлени спорове и планове за земеразделяне са само част от проблемите, накарали хората от района да потърсят помощ от зам. областния управител Недялко Славов и експертите на Областна администрация.