Областна администрация Смолян кандидатства като водещ партньор с три проекта по програма “Европейско териториално сътрудничество Гърция – България”

03 Ноември 2009, 1852 прочита

Областна администрация Смолян кандидатства като водещ партньор с три проекта по програма “Европейско териториално сътрудничество Гърция – България”
Проект “Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” предвижда изграждане на съоръжения с охранителни камери и географска информационна система за превенция на горски пожари в граничната ивица.
Проект “Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони” предвижда създаване и анализ на стратегия за развитие на транспортна инфраструктура в трансграничния регион. Изграждането на информационни терминали ще даде възможност на гостите и туристите в трансграничния регион за получаване на актуална информация, във връзка с транспортни връзки, хотели, туристически обекти... Информацията ще бъде представена на шест езика.
Проект “Трансгранична бизнес мрежа Смолян – Ксанти” предвижда изграждане на два трансгранични посреднически центъра по предприемачество и взаимно сътрудничество в социално- икономическия живот в регион Смолян и регион Ксанти. В центровете ще се концентрира актуална бизнес информация. Чрез тях заинтересованите лица ще получават помощ при разработване на проекти и информация, относно възможности за осъществяване на бизнес- партньорства и бизнесконтакти.
Партньор от гръцка страна и по трите проекта е Областна администрация Ксанти.
Решение за одобрение и финансиране се очаква в началото на 2010 година, след което ще се пристъпи към реализиране на одобрените проекти.