Ръководители на Областна администрация бяха в Гърция за обсъждането на Програмата за трансгранично сътрудничество

15 Февруари 2007, 2134 прочита

Зам.-областният управител Митко Петагов и директорът на “Специализирана администрация” при Областна администрация Момчил Караиванов бяха на работно посещение в Република Гърция на 12 и 13 февруари. На срещата в гр. Комотини, която е била на междудържавно ниво, се е състояло публично обсъждане на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция за периода 2007-2013 г.
Акцентите на форума са бил относно работата по бъдещите направления за сътрудничество в региона и по-добрата информираност за изпълнените проекти в трансграничния регион.
Последната среща за финалното одобрение на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция за периода 2007-2013 г. ще се проведе на 27.02.2007г. в София.
В тази връзка от Областна администрация са изпратени писма до всички кметова на общини да се запознаят с проекта на програмата и да изпратят своите мнения и предложения на хартиен и магнитен носител в Областната администрация до 21.02. Веднага след това специалисти от Дирекция “Регионално развитие на областта” ще обработят всички предложения и ще ги изпратят в МРРБ, за да бъдат приложени към окончателния проект на програмата.Невелина Караасенова
Ст.експерт“Връзки с обществеността”
15.02.2007 г.