Зам.-областният управител Недялко Славов се срещна с министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков

04 Ноември 2009, 1853 прочита

Зам.-областният управител Недялко Славов се срещна с министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков. Срещата бе по инициатива на г-н Славов и бе осъществена със съдействието на народния представител Николай Мелемов. Повода бе обсъждане на възможности за изграждане на многофункционални спортни площадки и игрища за масов спорт на територията на област Смолян. Министър Нейков бе запознат с амбицията на Областна администрация Смолян да съдейства за изграждане на съоръженията, чрез които да се даде шанс на младите хора да спортуват и се развиват физически. Молбата на Славов е при разпределяне на средствата от държавния бюджет, определени за изграждане на спортни съоръжения, на нашата област да се погледне приоритетно, тъй като планинските общини не разполагат с необходимите за това средства. Стремежа е да се съчетаят особеностите на планинският терен и климатичните дадености с изградените съоръжения. Спортните съоръжения биха били предпоставка за развитие на масовия спорт, а от там и за израстването на едно по-здраво поколение.